kỹ năng sống

8 lựa chọn bản năng khiến bạn sẽ phải hối tiếc

Cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn và quyết định. Có nhiều việc khiến bạn phải hao tâm tổn sức, nhưng cũng có nhiều điều tưởng như vô cùng hợp lý khiến bạn nhanh chóng lựa chọn theo bản năng mà không biết rằng mình sẽ phải hối tiếc trong tương lai. Sau đây