giàu nhất

Quốc gia nào sẽ là quốc gia giàu nhất thế giới vào 2050?

HSBC vừa đưa ra một số dự đoán về quốc gia giàu có nhất thế giới năm 2050. Dự đoán này dựa trên các nghiên cứu về nền kinh tế của 100 quốc gia, theo thông tin từ TheRichest. 1. Trung Quốc – 25,33 nghìn tỷ USD Quốc gia giàu có nhất thế giới vào